מדע פעיל

התוכנית "מדע פעיל" מטעם מכון דוידסון מיועד לתלמידי כיתה י'

המחוייבים בלימוד "חובת מדעים" בהתאם לנוהלי משרד החינוך.

התוכנית חוהתלמידים לתכנים מעניינים ובלתי שגרתיים במדע,

באופן התנסותי פעיל תוך הקניית מגוון מיומנויות. התכנית מיישמת את גישת "Hands on activity"
בה למידת המושגים או העקרונות הצדעיים נעשות

באמצעות עבודה מעשית של תלמידים בבניית תוצרים שמאפשרים להם להדגים,

להמחיש ולהעמיק הבנה של המושגים המדעיים הנלמדים.

התוכנית מעצימה את התלמידים, נותנת מקום ליחודיות האישית שלו,

    מפתחת ומחזיקהאת בטחונו ומסוגלתו האישית,

   תרומת לפיתוח יכולת של חשיבה רציונלית, מקנה מיומנויות מגוונות כמו: עבודת צוות,       שפת את תקשורת,חקירה,        

   למידה וחשיבה ביקורתית.

 

מדע פעיל