מהו מסלול שוחרות ?
מסלול ייחודי הפותח בפני התלמידים  אפשרויות רבות המהוות קרש קפיצה להצלחה ומקנות הטבות רבות ומשמעותיות לתלמידי התוכנית.

בבית הספר נמצאים 3 מפקדים ומתרגל אחד אשר מלווים את השוחרים לאו כל דרכם עד סיום הלימודים שלהם בכל תחום אפשרי.

לפרטים